తెలంగాణా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ స్పెషల్ వీడియో సాంగ్

2003
Telangana state formation day special song

తెలంగాణా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ స్పెషల్ వీడియో సాంగ్Telangana Formation Day Special Video Song 2018 || Madhu Priya, Bhole Shawali

వీడియో సాంగ్ చూడండి

తెలంగాణా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ స్పెషల్ వీడియో సాంగ్
Telangana Formation Day Special Video Song 2018 || Madhu Priya, Bhole Shawali