కవితక్కా ఐతదాటా ఆర్ టి సి యూనియన్ అధ్యక్షురాలు

166
teenmaar news jan 30 by V6 news

కవితక్కా ఐతదాటా ఆర్ టి సి యూనియన్ అధ్యక్షురాలు.
ఆర్మూర్ లో కాంగ్రెస్ లీడర్ల రైతు మీటింగ్
నాగార్జున సాగర్ టికెట్ వద్దంటూర్రాట లోకల్ సీనియర్ లీడర్లు
మల్ల కళ్ళు మండువలా వడ్డ సదన్న
ఆధార్ కార్డు కు ఫోన్ నెం లింక్ పెట్టియ్యడానికి పోతున్న పద్మ