పొయ్యి ముట్టియ్యకుండానే చాయ్

223
teenmaar news jan 30 by V6 news

ఊర్లె పెట్టిండ్రు FM రేడియో – అదుర్స్ అనాల్సిందే ఐడియా
పొయ్యి ముట్టియ్యకుండానే చాయ్ – ఈ గిలాసాలనే అన్ని ఉంటాయి
పోలీస్ స్టేషన్ అయ్యింది పార్క్ – పబ్లిక్ కు బుగులు పోగొట్టే మార్క్
మైసమ్మకు దండం పెట్టుకోవడానికి పోయిన తీన్మార్ చంద్రవ్వ
పగటి పూత జరా సేపు కునుకు తీసిన తీన్మార్ సదన్న
ఫోన్ పట్టిన తీన్మార్ పద్మ

 

v6 తీన్మార్ సౌజన్యంతో …