చిన్న కులాల వల్లనే నాశనమైతుందాట తెలంగాణ

292
teenmaar news jan 30 by V6 news
  • చిన్న కులాల వల్లనే నాశనమైతుందాట తెలంగాణ – రాష్ట్రం తెచ్చి మీకు పదవులు ఇచ్చింది గిందుకేనా
  • వరంగల్ ల కారు కమలం నడుమ కొట్లాట – అరెస్టు లకు అధికార పార్టీ వొళ్ళు దొరుకుతలేరాట
  • సౌలతులు లేకున్నా ఇస్కూళ్లు శురూ – సిరిసిల్ల సర్కారీ బడి సూపరూ
  • పద్మశ్రీ కనకరాజుకు సన్మానం – గుస్సాడీ ఆడిన గవర్నరు మేడం
  • టిక్ టాక్ తయారై అమెరికా పోతన్న తీన్ మార్ సదన్న