డైరెక్టర్ క్రిష్ కాపురంలో చిచ్చు పెట్టిన హీరోయిన్

1873
Director Krish And His Wife Ramya File For Divorce

డైరెక్టర్ క్రిష్ కి, రమ్యకి మధ్య విడాకులకు కారణం ఆ హీరోయిన్? 

డైరెక్టర్ క్రిష్ పచ్చని కాపురంలో చిచ్చు పెట్టిన హీరోయిన్